INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần

(Chinhphu.vn) - Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn ngân sách nhà nước tăng 36,9%. Xuất siêu đạt 2,3 tỷ USD. Số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 31,6 lần.

03/03/2023 14:07
INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 1.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 2.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 3.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 4.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 5.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 6.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 7.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 8.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 9.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 10.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 11.

INFOGRAPHICS: Số lượng du khách quốc tế tăng 31,6 lần - Ảnh 12.

 Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ