Infographics: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

(Chinhphu.vn) - Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định

27/10/2022 08:01
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn