Infographics: Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 tầm nhìn 2050

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 3/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

05/07/2024 08:28
Infographics: Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 tầm nhìn 2050- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn