Infographics: Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định rõ nguyên tắc, dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

21/04/2024 17:44
Infographics: Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn