Infographics: Quy định về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

01/07/2024 15:52
Infographics: Quy định về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn