Infographics: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức bồi thường tối đa là 150 triệu đồng trên một tai nạn do xe cơ giới gây ra...

12/09/2023 16:33
Infographics: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Ảnh 1.

Infographics: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn