Infographics: Phí sử dụng đường bộ được tính như thế nào từ ngày 1/2/2024

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP, phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của ô tô. Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

25/01/2024 17:47
Infographics: Phí sử dụng đường bộ được tính như thế nào từ ngày 1/2/2024- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn