Infographics: Phát triển thị trường lao động để phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

12/01/2023 11:40
Infographics: Các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn