Infographics: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Một số nhiệm vụ, giải pháp

(Chinhphu.vn) - Phấn đấu đến năm 2025, số lượng HTX NN hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTX NN cả nước... Đó là nội dung trong Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 vừa được Chính phủ ban hành.

20/07/2023 11:06
Infographics: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Một số nhiệm vụ, giải pháp  - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn