Infographics: Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ cấu lại theo vị trí việc làm, chưa đạt trình độ đào tạo, không hoàn thành nhiệm vụ… thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành.

05/06/2023 19:35
Infographics: Những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế  - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn