Infographics: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 năm 2023

(Chinhphu.vn) - Một số chính sách mới về tiền thuê đất, phí, tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2023.

02/11/2023 19:12
Infographics: Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11 năm 2023 - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn