[INFOGRAPHICS] Nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

(Chinhphu.vn) - Nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024.

14/06/2024 13:36
[INFOGRAPHICS] Nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn