Infographics: Nhật Bản: Đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Nhật Bản hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch…

15/12/2023 17:01
Infographics: Nhật Bản: Đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn