Infographics: Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào?

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chế độ tùy từng trường hợp theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023.

06/06/2023 17:12
Infographics: Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 1.

Infographics: Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 2.

Infographics: Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 3.

Thiết kế: Dương Tuấn