Infographics: Mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc

(Chinhphu.vn) - Thông tư 11/2023/TT-BNV ngày 1/8/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

18/09/2023 18:03
Infographics: Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc  - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn