Infographics: Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011, được bổ sung theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

16/02/2023 17:46
Infographics: Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập - Ảnh 1.

Infographics: Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn