Infographics: Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 06/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024, tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp: Cấp 120 có tốc độ thiết kế là 120 km/giờ; cấp 100 có tốc độ thiết kế là 100 km/giờ; cấp 80 có tốc độ thiết kế là 80 km/giờ

08/04/2024 11:41
Infographics: Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn