Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

(Chinhphu.vn) - Tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

24/02/2024 09:10
Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn