Infographics: Một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

24/04/2024 12:06
Infographics: Một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn