Infographics: Một số đối tượng đến thăm và được đến thăm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện.

28/03/2024 16:40
Infographics: Một số đối tượng đến thăm và được đến thăm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn