Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội...

30/01/2023 19:25
Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 2.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 3.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 4.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 5.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 6.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 7.

Infographics: Khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 8.

Thiết kế: Dương Tuấn