Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TPHCM công bố, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 9,03%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%, (FDI) năm 2022 đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021,..

17/01/2023 15:43
Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  - Ảnh 1.

Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  - Ảnh 2.

Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022  - Ảnh 3.

Thiết kế: Dương Tuấn