Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu năm 2023 của tỉnh Yên Bái

(Chinhphu.vn) - Tình hình kinh tế - xã hội của Yên Bái năm 2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đã đạt được kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với năm 2021, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 31,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 5,5%;...

16/01/2023 17:03
Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu năm 2023 của tỉnh Yên Bái  - Ảnh 1.

Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu năm 2023 của tỉnh Yên Bái  - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn