Infographics: Kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế

(Chinhphu.vn) - Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chuyển biến tích cực. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế tăng trưởng ước trên 8,5%, thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 13.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

22/12/2022 16:38
Infographics: Kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Infographics: Kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

 Thiết kế: Đức Thuận