Infographics: Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2022 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

06/03/2023 16:35
Infographics: Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế - Ảnh 1.

Infographics: Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn