Infographics: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút và nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

28/05/2023 14:52
Infographics: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài  - Ảnh 1.

Infographics: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài  - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn