INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024

(Chinhphu.vn) - Kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của nước ta tiếp tục xu hướng tích cực, quý sau tốt hơn quý trước; các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

06/07/2024 07:29

Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì tăng trưởng; xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đạt mức tăng cao; ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 4.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 5.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 6.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 7.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 8.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 9.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 10.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 11.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 12.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 13.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 14.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 15.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 16.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 17.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 18.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 19.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ