Infographics: Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Theo đó, khách hàng muốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

11/11/2023 14:47
Infographics: Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn