Infographics: Điều kiện cấp Giấy phép thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 21/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ điều kiện cấp Giấy phép thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

10/05/2023 13:22
Infographics: Điều kiện cấp Giấy phép thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn