Infographics: Điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) - Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước xác định rõ điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).

07/02/2023 16:04
Infographics: Điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước - Ảnh 1.

Infographics: Điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước - Ảnh 2.

Infographics: Điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước - Ảnh 3.

Thiết kế: Dương Tuấn