INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch

(Chinhphu.vn) - Bức tranh kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 có nhiều điểm sáng, nổi lên là điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch.

05/05/2023 10:33

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát có xu hướng giảm dần; thu đủ chi; xuất đủ nhập; làm đủ ăn; an sinh xã hội được đảm bảo.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 1.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 2.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 3.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 4.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 5.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 6.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 7.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 8.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 9.

INFOGRAPHICS: Điểm sáng tăng trưởng dịch vụ, du lịch - Ảnh 10.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ