Infographics: Công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 2/11/2022 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

03/11/2022 12:34
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn