Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

(Chinhphu.vn) - Chương trình hành động của Chính phủ (Ban hành theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 8/2/2023) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

10/02/2023 15:33
Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1.

Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn