Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

24/02/2023 17:40
Infographics: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn