Infographics: Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Chinhphu.vn) - Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

27/11/2023 22:20
Infographics: Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn