Infographics: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Dấu ấn non sông

(Chinhphu.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đánh dấu thất bại hoàn toàn của Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của họ nói chung sau Chiến tranh thế giới thứ hai, qua đó chấm dứt hơn 400 năm tồn tại của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Chiến thắng đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng, là kết quả của nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và tận dụng thời cơ biến khó khăn thành thuận lợi.

07/05/2024 17:42
Infographics: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Dấu ấn non sông- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn