Infographics: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách

(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách

21/03/2023 16:23
Infographics: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách - Ảnh 1.

Infographics: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn