Infographics: Chế độ trợ cấp đối với chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ

(Chinhphu.vn) - Trợ cấp hằng tháng được tính theo số năm công tác thực tế được tính hưởng chế độ; từ đủ 15 năm được trợ cấp hằng tháng mức 813.614 đồng/người/tháng, sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5%, cụ thể:

12/10/2023 15:08
Infographics: Chế độ trợ cấp đối với chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn