Infographics: Các trường hợp ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/2/2024

(Chinhphu.vn) - Tại Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2024, có quy định rõ các trường hợp miễn phí sử dụng đường bộ đối với một số loại ô tô.

11/01/2024 14:05
Infographics: Các trường hợp ô tô được miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/2/2024- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn