Infographics: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và khu vực lân cận

(Chinhphu.vn) - Các chủ phương tiện cơ giới có thể tới các địa điểm dưới đây để tiến hành đăng kiểm phương tiện của mình.

11/03/2023 09:18
Infographics: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và khu vực lân cận - Ảnh 1.

Infographics: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và khu vực lân cận - Ảnh 2.

Infographics: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và khu vực lân cận - Ảnh 3.

Infographics: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội và khu vực lân cận - Ảnh 4.