Infographics: Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

10/04/2023 17:27
Infographics: Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn