Infographics: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

07/04/2023 11:38
Infographics: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn