Infographics: Các giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh

(Chinhphu.vn) - Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

03/06/2023 17:35
Infographics: Các giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh - Ảnh 1.

Infographics: Các giải pháp tháo gỡ cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh - Ảnh 2.

Thiết kế: Dương Tuấn