Infographics: Các biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình đối với người nước ngoài tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Các biện pháp bảo vệ người nước ngoài cư trú tại Việt Nam khi bị bạo lực gia đình thực hiện theo nội dung của Nghị định số 76/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

12/11/2023 08:26

Infographics: Các biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình đối với người nước ngoài tại Việt Nam- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn