Infographics: Các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

14/12/2022 13:19
Infographics: Các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn