Infographics: 48 trạm BOT tăng giá vé

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất với DN dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án/trạm thu phí.

03/01/2024 17:20
Infographics: 48 trạm BOT tăng giá vé - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn