Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc

(Chinhphu.vn) - Kinh tế - xã hội Việt Nam 3 tháng đầu năm có nhiều điểm tích cực, GDP quý I tăng 5,03% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 36,7%, xuất nhập khẩu phục hồi mạnh...

04/04/2022 08:02
[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 1.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 2.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 3.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 4.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 5.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 6.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 7.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 8.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 9.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 10.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 11.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 12.

[Infographic]: Toàn cảnh KT-XH quý I/2022: Nhiều chỉ số phục hồi và khởi sắc - Ảnh 13.