INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng

(Chinhphu.vn) - Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 của nước ta tiếp tục đà hồi phục nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước…

05/09/2022 17:34
INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 1.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 2.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 3.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 4.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 5.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 6.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 7.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 8.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 9.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 10.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 11.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 12.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 13.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 14.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 15.

INFOGRAPHIC Toàn cảnh kinh tế xã hội 8 tháng: Vững đà tăng trưởng - Ảnh 16.

 Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ