Infographic: Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DN thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững đến năm 2025

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

24/04/2023 17:03
Infographics: Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững đến năm 2025 - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn