Infographic: Một số nội dung chi từ ngân sách Trung ương cho giảm nghèo bền vững

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

19/08/2022 11:55
Một số nội dung chi từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021-2025) - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn